Kuopion Työterveys ry

Kuopion Työterveys ry on kuopiolainen kaikkia työterveyshuoltopalveluja tarjoava yhdistys, joka on perustettu vuonna 1973 ja se toimii omakustannusperiaatteella. Yhdistyksen jäseninä on n. 260 teollisuuden, kaupan ja palvelualan pieniä ja suuria yrityksiä, joissa on yhteensä n. 6000 työntekijää. Maassamme on noin 40 vastaavanlaista yritysten yhteistä työterveyspalvelujen tuottajaa. jotka yhdessä muodostavat Suomen Työterveys ry:n.

Toimintamme perustana on hyvä työterveyshuoltokäytäntö, tapaturmien ja sairauksien ennalta ehkäiseminen, työkyvyn ylläpitäminen sekä sairauksien ja tapaturmien hoito. Hyvin hoidetun työterveyshuollon avulla tapaturmariskit ja poissaolot vähenevät sekä työn tuottavuus kasvaa. Toimitilamme sijaitsevat keskeisellä paikalla Kuopion satamassa.
Löydät meidät myös Facebookista